duo sharpener


тип топ! острилката е с две страни - за тънки и за джъбмо моливи! сега може да подостряш моливите си бързо, така ще са винаги остри и готови за новия моден сезон!